Instrukcja Użytkowania

$ 1
Meble są przystosowane do użytkowania w pomieszczeniach zamkniętych, wentylowanych o normalnej temperaturze i wilgotności powietrza. (Meble z frontami drewnianymi lub fornirowanymi powinny znajdować się w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza od 45% do 60% oraz temperaturze od 15° C do 25° C)
$ 2
Podczas gotowania w kuchni powinien być włączony pochłaniacz.
$ 3
Nie można dopuścić do kontaktu powierzchni mebli z przedmiotami ostrymi lub szorstkimi, rozpuszczalnikami, substancjami barwiącymi.
$ 4
Nie mozna dopuszczać do kontaktu z gorącymi przedmiotami i powietrzem, a w szczególności z gorącą parą.
$ 5
Zabrudzenia można usuwać za pomocą letniej wody z mydłem lub innej delikatnej substancji, szmatką lub szczotką o delikatnym włosiu. Bezpośredni kontakt z płynem powinien być krótkotrwały.
$ 6
Niedopuszczalne jest zanurzanie elementów w wodzie.
$ 7
Niedopuszczalne jest używanie rozpuszczalników, środków szorujących o właściwościach ściernych (proszków, kremów, nie rozcieńczonych lub skoncentrowanych środków czyszczących w szczególnosci barwnych.
$ 8
Zabrudzenia spowodowane substancjami o mocnym zabarwieniu, jak herbata, kawa, czerwone wino,curry,musztarda, należy jak najszybciej spłukać wodą, lub przetrzeć wilgotną szmatką.
$ 9
Nie należy pozostawiać plam do zaschnięcia, gdyż mogą one na stałe przebarwić powierzchnię.
$ 10
Nie należy stosować szczotek o twardym włosiu, a także mocnych środków szorujących i wybielających.
$ 11
Nie należy opierać się ani poddawać obciążeniu drzwi meblowych.
$ 12
Nie przeciążać szuflad i półek. Nadmierne obciążenie może być przyczyną nieprzyjemnych konsekwencji. Zalecane przez producentów obciążenia nie powinny przekraczać: - prowadnica rolkowa, kulkowa metabox maksymalnie 10kg - prowadnica tandembox maksymalnie 30kg.
$ 13
Szuflady należy obciążać równomiernie na całej powierzchni, nie należy opierać się o szuflady.
$ 14
Należy korzystać z urządzeń kuchennych zgodnie z zaleceniami ich producentów. Niewłaściwe użytkowanie zmywarki (np.: za wczesne otwarcie po ukończonym cyklu zmywania), piekarnika (np.: otwieranie przy wysokiej temperaturze przez zbyt długi okres czasu), lub innych urządzeń AGD może mieć negatywny wpływ na meble kuchenne.
$ 15
Szyby z nadrukiem, piaskowane oraz witraże, należy czyścić łagodnymi środkami myjącymi za pomocą miękkiej szmatki lub ręczników papierowych. Unikać zbyt silnego pocierania.
$ 16
Na blaty (płyty robocze) nie można stawiać gorących przedmiotów, naczyń, zwłaszcza bezpośrednio zdjętych z płyty grzewczej - należy zawsze odkładać na deskę lub podkładkę, gdyż może to spowodować odbarwienie, a nawet zniszczenie powierzchni.
$ 17
Kroić należy na specjalnie przygotowanych do tego deskach oddzielających powierzchnię blatu od bezpośredniego kontaktu z nożem, tłuczkiem itp. mogącym zniszczyć jego strukturę.
$ 18
Należy chronić meble przed działaniem wody. Szczególnie w przypadku wylania wody w okolicach połączeń blatów, zamontowanych zlewozmywaków i płyt grzewczych, należy niezwłocznie usunąć wodę suchą szmatką. Należy dbać, aby woda nie dostała się z tyłu blatu (od strony ściany), co może spowodoważ wybrzuszenie blatu, oraz, aby nie zalala frontów, które w wyniku tego mogą ulec zniszczeniu.
$ 19
Zmywarkę należy otwierać nie wczesniej, niż po 15 minutach od zakończenia cyklu mycia, aby uniknąć uderzenia parowego na blat, pomimo zabezpieczenia zgodnego z instrukcją użytkownika.
$ 20
Nie należy trzaskać, używać dużej siły przy otwieraniu i zamykaniu frontów oszklonych.
$ 21
W przypadku elementów wysoko połyskowych: - przez okres jednego tygodnia od sciagniecia folii ochronnej, nastepuje utwardzenie powierzchni i powinno sie w tym okresie uniknać przecierania elementów, gdyz powierzchnia jest wtedy szczególnie wrażliwa na zadrapania (minimum 48h); - środki czyszczące nie powinny zawierać substancji ściernych tj. cząsteczek ściernych znajdujących się w proszkach i różnego rodzaju mleczkach czyszczących, gdyż mogą one pozostawić rysy na powierzchni, a tym samym zmienić stopień połysku powierzchni; - środki czyszczące nie powinny zawierać substancji utleniających (np.: chlorany, nadborany, wybielacze) oraz silnych alkaliów (koncentratu amoniaku, wodorotlenku sodu).
$ 22
Plamy, których nie można usunąć za pomocą roztworu mydlanego, można wyczyścić rozcieńczony alkoholem lub środkami czyszczącymi zawierającymi alkohol, po wcześniejszym teście przeprowadzonym w niewidocznym miejscu. Należy tylko delikatnie przetrzeć powierzchnię szmatką.
$ 23
Nie wolno stosować stężonego alkoholu.
$ 24
W razie wątpliwosci co do sposobu użytkowania i konserwacji mebli, przed podjęciem jakiejkolwiek czynnosci opisanej w powyższej instrukcji, należy skontaktować się z producentem.

Warunki Gwarancji na Meble

$ 1
DSK Projekt udziela dwuletniej gwarancji na swoje produkty tzn. meble i ich części składowe: korpusy, fronty, inne elementy wykonane z płyt meblowych, blaty, zawiasy. Dwuletnią gwarancją objęte są także elementy uzupełniające tj. uchwyty, kosze cargo, systemy szuflad, systemy podnośników, systemy oświetleniowe (z wyjątkiem żarówek), itp. Gwarancja ta nie dotyczy, gdy meble lub elementy uzupełniające są obciążone większym ciężarem niż dopuszcza producent lub w inny sposób są użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem.
$ 2
Okres gwarancji wymieniony w pkt. 1 obejmuje wady technologiczne ujawnione podczas użytkowania kuchni, a w szczególności: odbarwienia, łuszczenia się powierzchni, rozwarstwiania, wypaczenia, odkształcania, nie będące skutkiem zalania lub nadmiernej wilgotności, pęknięcia elementów metalowych nie wynikających z winy użytkownika, wadliwe działania zawiasów, prowadnic itp., pęknięcia powstałe w wyniku naprężeń lub innych wad materiałów, nie będące skutkiem użycia nadmiernej siły lub przeciążenia oraz nie wynikające z niewłaściwego użytkowania mebli lub urządzeń.
$ 3
Gwarancji nie podlegają wady będące skutkiem niewłaściwego użytkowania mebli oraz wynikłe na skutek negatywnych czynników zewnętrznych, w tym: uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, otarcia itp.), długotrwały kontakt z wilgocią/wodą (zalanie), niska temperatura (poniżej +15˚C), zbyt wysoka temperatura (powyżej +30˚C), niewłaściwa konserwacja (np. użycie silnych środków chemicznych lub preparatów czyszczących niezgodnie z ich przeznaczeniem), brak konserwacji (trwałe zabrudzenia), bezpośrednie zetknięcie z ogniem lub kontakt z silnie rozgrzanym przedmiotem, nadmierne przeciążenia (również stawanie lub siadanie na blacie roboczym). Prosimy o zapoznaniem się z Warunkami Użytkowania Mebli oraz z Informacją o Blatach Roboczych.
$ 4
Usługom serwisowym nie podlegają proste czynności, które użytkownik może wykonać we własnym zakresie np. wymiana żarówki, regulacja zawiasów, dokręcenie poluzowanej śruby, usunięcie zabrudzeń itp. Podstawowe możliwości regulacji zawiasów meblowych:
$ 5
Roszczeniom reklamacyjnym nie podlegają właściwości charakterystyczne dla użytych materiałów np. w przypadku drewna lub okleiny naturalnej ich usłojenia, zróżnicowana struktura lub naturalne przebarwienie, a także niewielkie rozbieżności kolorystyczne w stosunku do prezentowanych prototypów.
$ 6
Usterki nieistotne dla użytkowania mebli i całkowicie niewidoczne po ich montażu nie mogą być podstawą roszczeń gwarancyjnych.
$ 7
DSK Projekt jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej telefonicznego zgłoszenia. Załatwienie reklamacji nastąpi w sposób i w terminie uzgodnionym przez obie strony.
biuro@dsk-projekt.pl